Tingimused

OÜ VÕRU SEEDER NETIPOE TELLIMISTINGIMUSED

1. TELLIMISTINGIMUSED

1.1. Käesolevad tellimistingimused (edaspidi „Tingimused”) kehtivad müügilepingutele
(edaspidi „Leping”), mis sõlmitakse tellimuse alusel internetis aadressil
www.voruseeder.ee asuvast OÜ Võru Seeder e-poest kaupa telliva isiku (edaspidi
„Klient”) ning OÜ Võru Seeder vahel.
1.2. Tellimusi saavad esitada üksnes isikud, kes on 18-aastased või vanemad, kes ei ole
eestkoste all, ning kes omavad Eestis püsivat elukohta.
1.3. OÜ-l Võru Seeder on õigus Tingimusi ühepoolselt igal ajal muuta. Muudetud
Tingimused kehtivad üksnes tellimuste suhtes, mis on esitatud pärast Tingimuste
muutmist, kui Lepingus ei ole sätestatud teisiti.

2. KAUBA HIND JA POSTIKULU

2.1. Kaupade koguhind on esitatud OÜ Võru Seeder e-poes. OÜ Võru Seeder e-poes toodud kaupade hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.
2.2. Allahindlused kehtivad OÜ Võru Seeder e-poes kindlaks määratud perioodil ning
kuni kaupa jätkub.
2.3. Kauba hinnale lisandub saatekulu, mis lepitakse kokku kliendiga.
2.4. E-poes valitud kauba eest saab maksta ülekandega.
2.5. Kauba hind või kauba saadavus võib reaalajas muutuda. Kui ostja on esitanud
tellimuse enne vastavate tingimuste muutmist, kehtivad ostjale tellimuse hetkel kehtinud
lepingutingimused. OÜ-l Võru Seeder on õigus e-poe vahendusel lepingust taganeda, kui
kaup on laost otsa saanud, kui kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti
süsteemivea tõttu.
 

3. OSTUKORV JA TELLIMUSE VORMISTAMINE

3.1. Valige välja Teile sobivad tooted ning lisage need ostukorvi. Ostukorvis saate
tellitavate toodete kogust muuta, vajutades “+” saate kogust suurendada, vajutades “-“
saate kogust vähendada või toote eemaldada. Olge tellimuse vormistamise leheküljel
olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik. Peale tellimuse kinnitamist saadetakse Kliendile
arve.
3.2. Tellimus jõustub ja toote tarneaeg algab alates hetkest kui olete sooritanud ettemakse
kuni 50% tellimuse kogumaksumusest.
3.3. Nädalavahetusel tehtud tellimusi käsitleme esmaspäeval.

 

4. KAUBA TAGASTAMINE

4.1. Kliendil on õigus sidevahendi abil sõlmitud Lepingust taganeda 14 päeva jooksul
arvates kauba kättesaamisest.
4.2.Tagastatav kaup ei tohi olla kahjustatud ega kasutatud, kui on vaja asja olemuses,
omadustes ja toimimises veenduda, on Kliendil võimalus enne ostu sooritamist külastada
meie kauplust.
4.4. Kauba peab Klient müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse
tegemisest.
Kauba tagastamiseks saatke e-kiri aadressile pood@voruseeder.ee. Kirjas peab olema järgmine info: tagastatav kaup, tellimuse number/arve number, tasumist tõendav dokumnet ning arveldusarve number, kuhu raha tagastada. Kauba eest tasutud summa tagastatakse ostja arveldusarvele viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.5. OÜ Võru Seeder

5. TAGANEMISÕIGUS

5.1.OÜ Võru Seederil on õigus Kliendiga sõlmitud Lepingust taganeda, kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida, muu hulgas kaubavarude lõppemise tõttu. OÜ Võru Seeder informeerib Klienti Lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni 372 7822009, e-posti või posti teel. Juhul, kui Klient on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab OÜ Võru Seeder ostuhinna hiljemalt 14 päeva jooksul.

6. PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS

6.1. E-poes sõlmitavale lepingule kehtivad kõik tavalepingule kehtivad nõuded.
6.2. E-poes ostetud kauba puhul on müüja kohustus vastutada asjal ilmnenud
lepingutingimustele mittevastavuse eest kahe aasta jooksul alates toote üleandmisest kliendile.
OÜ Võru Seeder ei vastuta:
1) Kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest,
2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mitteotstarbelise kasutamise tagajärjel,
3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
6.3. Toote puuduse ilmnemise korral tuleb saata vastavasisuline kiri pood@voruseeder.ee ning kirjeldada avastatud puudust, võimalusel lisada pilt. Kirjas tuleb ära märkida tarbija kontaktandmed. Müüja võtab kliendiga ühendust 14 päeva jooksul, et leppida kokku edasine tegevus.
 

7. MUUD TINGIMUSED

7.1. Kõiki OÜ Võru Seeder külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud
kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Ettevõte kohustub mitte
avaldama kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Ettevõte kasutab kliendi
personaalseid andmeid tellitud toodete saatmiseks kliendile või tellimusega seotud
küsimuste korral.
7.2. OÜ Võru Seeder jätab endale õiguse korrigeerida trükivigade ja muude vigade tõttu
e-poodi sattunud väärinfot.
7.3. Arvutikuvaritest tulenevatel põhjustel võivad e-poes toodud värvid pisut tegelikust
erineda.
7.4. Käesolevates Tingimustes käsitlemata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis
kehtivatest õigusaktidest.
7.5. Copyright 2019 by Võru Seeder & Bryton’s Website Developent Solutions